รฟท.เดินหน้ายกระดับตลาดนัดจตุจักรรับยุคดิจิทัล

รฟท.จับมือไทยพาณิชย์ หนุนผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ใช้การตลาดออนไลน์นำแอพพลิเคชั่นเพิ่มช่องทางการขาย รับมือตลาดดิจิทัล

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง รฟท.และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการนำแอพพลิเคชั่น CHATUCHAK GUIDE มาช่วยในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าในตลาด ลูกค้าและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแนวคิดหรือทฤษฎีการทำการตลาดในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นการแนะนำแอพพลิเคชั่นดั่งกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลร้านค้าหรือสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้ สามารถขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องรอเปิดหน้าร้านในตลาดฯ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ โดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่จะมาแนะนำวิธี และสร้างเทคนิคการขายใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่อยากก้าวเข้ามาใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายให้กับตนเองเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทิศทางการพัฒนาตลาดนัดจตุจักรในอนาคตที่การรถไฟฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนในระยะเร่งด่วน และแผนระยะยาว

นายศิริพงศ์ กล่าวว่า หลังจาก รฟท.เข้ามาบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแผนการพัฒนาระยะเร่งด่วน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รอบตลาดนัดจตุจักร อาทิ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และทางเข้า-ออกประตู 2 ประตู 3 เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดต่าง ๆ ของตลาดนัดจตุจักร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำ พบว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดทันสมัยมากขึ้น การปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า-ออกที่ 1 รวมถึงการสร้างที่จอดรถอัตโนมัติสามารถรองรับรถยนต์ของผู้มาใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 100 คัน และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งด้านในและด้านนอกของตลาดนัดจตุจักรให้มีความทันสมัย สะดวก สบาย เพื่อให้สมกับที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นตลาดแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วย.-สำนักข่าวไทย